Bel ons op:  0314 - 20 01 29

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is Debiteurgericht Incasseren is Sociaal Verantwoord Incasseren. ( MVO is SVI)

Nederland heeft het financieel veel moeilijker gekregen. De “traditionele” incassobureaus hebben moeite om hiermee op een nieuwe manier om te gaan. Soms hanteren die methodes die niet conform de wetgeving zijn, of niet maatschappelijk verantwoord zijn. IBG Incasso onderscheidt zich hierin. Het “out of the box” denken geeft  oplossingen. Het heeft toch geen enkele zin om iemand nog verder de ellende in de drukken door een ( niet verantwoorde) betaling af te dwingen die vaak ook nog niet kan worden nagekomen? De facturen blijven onbetaald, de debiteur zit nog dieper in de ellende en de opdrachtgever heeft nog steeds geen geld ontvangen. Daarom heeft IBG Incasso een andere methode ontwikkeld.

mvo ibg incasso creditmanagement

Ondersteuning

IBG Incasso & Creditmanagement vraagt aan de debiteur waarom hij niet betaalt? Dit zeggen mensen vaak niet ineens. Maar na deskundig doorvragen komen wij vaak wel achter het verhaal. Als blijkt dat de openstaande factuur niet de enige is, men meerdere schuldeisers heeft, en de debiteur wil ook meewerken, kunnen wij helpen. Natuurlijk doen we dat niet door de vordering kwijt te schelden of voor ze te betalen, maar als volgt:

In kaart brengen

Wij beginnen met de financiële positie van de persoon in kaart te brengen. Uiteraard zal de persoon wel mee moeten werken. Daarna verwijzen wij, daar waar nodig, door naar aanvullende hulp. Denk aan budgetcoaches en schuldhulpverlenings- instanties. Een budgetcoach kan helpen om op lange termijn de financiën op orde te houden. Door samen te werken met verschillende van ons vertrouwde partners, maken we gebruik van de juiste expertise.

Duurzame oplossing

Als alles correct in kaart is gebracht, kijken we ( samen met eventuele schuldschuldhulpverlenende instellingen), opnieuw naar vordering( en). Dan gaan we alsnog incasseren. We willen het probleem oplossen. Daarbij helpen ook de kleine beetjes want iets is beter dan niets.  Ook onze opdrachtgever kan meehelpen met het oplossen. Denk bijvoorbeeld aan het stopzetten van de vertragingsrente. Die keuze ligt natuurlijk altijd bij de opdrachtgever zelf.

Luisterend oor

Debiteuren vinden het maar vreemd als IBG Incasso & Creditmanagement hulp biedt. We komen immers niet alleen een betalingsachterstand incasseren, maar bieden ook een helpende hand. Dat doen wij niet door alleen een telefoonnummer geven. Desgewenst maken wij zelf de afspraak met de schuldhulpverlenende instantie voor de debiteur. Mensen met problematische schulden zijn meestal te druk met overleven. Het lukt ze vaak dan niet meer om zelfstandig passende hulp te vinden. Daar helpen wij graag bij.helpen

U heeft recht op uw geld

Als u het bovenstaande verhaal leest, zou u kunnen denken dat IBG Incasso maar een ‘softe’ organisatie is. Het tegendeel is echter waar. U heeft recht op uw geld. We zijn duidelijk: afspraak is afspraak en rekeningen moeten betaald te worden. Iemand die zegt niet te kunnen betalen, vragen wij om inzage te geven in zijn of haar administratie. Zo filteren we de niet-willers van de niet-kunners.

Wat levert het dan allemaal voor u op?

Doordat wij ook bezig zijn met hulp bieden, zal de debiteur eerder geneigd zijn ons af te lossen dan de andere schuldeisers. Dat betekent dus dat uw vordering eerder voldaan is. Kortom. Een win – win situatie voor alle partijen. U als klant ontvangt uw geld, de debiteur die de zaken weer op de rit heeft, en wij ontvangen onze incassoprovisie.

Openheid

U als opdrachtgever heeft bij ons volledig inzicht in uw dossier. Geen geheimen en 100 procent transparantie. U wilt toch ook weten waar u aan toe bent? Niet alleen ziet u alle briefwisseling, u ziet ook telefoonnotities en houdt financieel overzicht. U weet exact hoeveel de volledige vordering bedraagt inclusief rente en incassokosten en wanneer er is betaald en hoeveel. Mede hierdoor kunt ook u een afweging maken of u een zaak door wil zetten naar de Rechtbank of dat u een zaak wil sluiten.

Debiteurgericht Incasseren is  Sociaal Verantwoord Incasseren is dus Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen! Lees hier het gehele artikel op www.staddoetinchem.nl

Heeft u ook zo’n probleembetaler? Neem dan contact met ons op!